Witamy na stronie o prądnicach z magnesami trwałymi
     
     Prądnice synchroniczne 3-fazowe z magnesami trwałymi są przeznaczone do zastosowania głównie w małych elektrowniach wiatrowych bądź wodnych. Do takich aplikacji szczególnie nadają się prądnice wolnoobrotowe. Prądnice cechuje bardzo wysoka sprawność (do 97%), znacznie wyższa niż prądnic asynchronicznych lub prądu stałego. Tak wysoka sprawność powoduje, iż straty przy przetwarzaniu energii wiatru na energię elektryczną są małe. Stosując prądnice z magnesami trwałymi uzyskuje się więcej energii elektrycznej, niż miało by to miejsce przy zastosowaniu prądnic innego rodzaju.

     Prądnice z magnesami trwałymi generują napięcie liniowo zależne od prędkości obrotowej. Przy znamionowej prędkości obrotowej i znamionowym obciążeniu, na zaciskach prądnicy uzyskiwane jest napięcie znamionowe, natomiast przy dalszym wzroście prędkości obrotowej napięcie na jej zaciskach nadal rośnie, gdyż sama prądnica nie jest wyposażona w żaden ogranicznik prędkości obrotowej czy napięcia. Należy to mieć na uwadze przy projektowaniu np. małej elektrowni wiatrowej.

     Z uwagi na bardzo wysokie ceny wiatraków „profesjonalnych” poleca się budowę małych elektrowni wiatrowych sposobem gospodarczym, czyli we własnym zakresie. Energię elektryczną najlepiej wykorzystać do ogrzewania wody użytkowej (bojler), lub do dogrzewania pomieszczeń. W przypadku posiadania instalacji centralnego ogrzewania poleca się umieścić grzałki w obiegu CO.

     Budowa wiatraka we własnym zakresie jest inwestycją bardzo opłacalną. Należy jednak pamiętać, iż efektywność tej inwestycji zależy od średniej prędkości wiatru w miejscu budowy wiatraka.

 


http://www.d4u.biz