<head> <meta http-equiv="Refresh" content="s; url=Tu podaj adres strony lub ścieżkę dostępu" /> </head>
Witamy na stronie o prądnicach z magnesami trwałymi
     
     Prądnice synchroniczne 3-fazowe z magnesami trwałymi są przeznaczone do zastosowania głównie w małych elektrowniach wiatrowych bądź wodnych. Do takich aplikacji szczególnie nadają się prądnice wolnoobrotowe. Prądnice cechuje bardzo wysoka sprawność (do 97%), znacznie wyższa niż prądnic asynchronicznych lub prądu stałego. Tak wysoka sprawność powoduje, iż straty przy przetwarzaniu energii wiatru na energię elektryczną są małe. Stosując prądnice z magnesami trwałymi uzyskuje się więcej energii elektrycznej, niż miało by to miejsce przy zastosowaniu prądnic innego rodzaju.

 


     Prądnice z magnesami trwałymi generują napięcie liniowo zależne od prędkości obrotowej. Przy znamionowej prędkości obrotowej i znamionowym obciążeniu, na zaciskach prądnicy uzyskiwane jest napięcie znamionowe, natomiast przy dalszym wzroście prędkości obrotowej napięcie na jej zaciskach nadal rośnie, gdyż sama prądnica nie jest wyposażona w żaden ogranicznik prędkości obrotowej czy napięcia. Należy to mieć na uwadze przy projektowaniu np. małej elektrowni wiatrowej.

    
prądnice z magnesami trwałymi, prądnica z magnesami trwałymi, generatory z magnesami trwałymi, generator z magnesami trwałymi, elektrownia wiatrowa, wiatrak, prądnice z magnesami stałymi, prądnica z magnesami stałymi, silniki z magnesami trwałymi, silniki z magnesami stałymi

 


http://www.d4u.biz